επιστημονικό δυναμικό

Στο παιδιόθεν η επιστημονική προσέγγιση των δυσκολιών και των εμπλοκών ενός παιδιού ή εφήβου γίνεται από τη διεπιστημονική συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ειδικώς στη διαγνωστική διαδικασία γίνεται πολυπαραγοντική διερεύνηση της δυσκολίας κάθε παιδιού και της οικογένειάς του,γεγονός που οδηγεί σε διάγνωση, τόσο σε οργανικό και εξελικτικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Η μαθησιακή και γλωσσική λειτουργικότητα του παιδιού συνδυάζονται με τις ανωτέρω παραμέτρους και διαμορφώνεται η σφαιρική εικόνα των δυσκολιών και ικανοτήτων του παιδιού. Εν συνεχεία δίνονται κατευθύνσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, που ασχολούνται με το παιδί και, τέλος, όταν χρειάζεται, παρέχονται υπηρεσίες σε επίπεδο εξειδικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Το Kέντρο Eιδικών Θεραπειών παιδιόθεν στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων. Την ομάδα απαρτίζουν:

    • παιδοψυχίατρος
    • παιδοψυχολόγος
    • λογοθεραπεύτρια
    • εργοθεραπευτρια
    • ειδική παιδαγωγός

 

επιστημονικός υπεύθυνος

Κ ο ύ κ η ς    Δ η μ ή τ ρ η ς
παιδοψυχολόγος (BA, MSc),  συστημικος – υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής 
Μέλος ΣΕΨ / ΕΛΕΣΥΘ / EFPA /ευρωπαϊκή πιστοποίηση “europsy” (EFTA)