το κέντρο μας

Το Kέντρο Eιδικών Θεραπειών παιδιόθεν αποτελεί ένα οργανωμένο θεραπευτικό πλαίσιο για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές δυσκολίες. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες, που παρέχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς επίσης και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οικογένειές τους.


Tο παιδιόθεν καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών απαιτήσεων, που ξεκινά από μία λεπτομερή διερεύνηση των αδυναμιών του παιδιού με ειδικά διαγνωστικά εργαλεία και φτάνει στην εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη συμβουλευτική παρέμβαση σε γονείς και εκπαιδευτικούς, σε ένα πλαίσιο ειδικά δομημένο για παιδιά.

Η επιστημονική προσέγγιση των δυσκολιών και των εμπλοκών ενός παιδιού ή εφήβου γίνεται από τη διεπιστημονική συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ειδικώς στη διαγνωστική διαδικασία γίνεται πολυπαραγοντική διερεύνηση της δυσκολίας κάθε παιδιού και της οικογένειάς του, γεγονός που οδηγεί σε διάγνωση, τόσο σε οργανικό και εξελικτικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Το Kέντρο Eιδικών Θεραπειών παιδιόθεν στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων. Την ομάδα απαρτίζουν:

  • παιδοψυχίατρος
  • παιδοψυχολόγος
  • λογοθεραπεύτρια
  • εργοθεραπεύτρια
  • ειδική παιδαγωγός

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά:
Τηλ.: 2221081614. Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 34100.
Ή μέσω e-mail